В доклада на Американски департамент по земеделие  (USDA)  от месец септември за световното производство, търсене и предлагане на зърно и маслодайни култури прогнозата за продукцията върви нагоре, като дори се очакват по-големи количества от Русия и Турция. Това стана ясно от Международния обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури за месец септември 2017 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Прогнозата за месец септември на USDA за световното производство показва отново достигане на рекордни нива от 578,6 млн. тона, което е с около 6 млн.тона повече от реколтата през 2016/17. Увеличение се наблюдава при всички култури от маслодайния комплекс.
 
Световната продукция от слънчоглед за 2016/17 реколтна година е в размер на 46,60 млн.тона. Прогнозите за новата 2017/18 г. за производството на слънчоглед продължават да са в направление покачване – очаква се рекордно ниво от 47,4 млн.тона.
 
Прогнозата за продукцията на рапица за 2017/18 е оценена на 72,1 млн.тона, което е спад с 0,6 млн.тона спрямо прогнозата от месец август . Крайните запаси от реколта 2016/17 г. се оценяват на 5,91 млн.тона, а прогнозата за запасите от 2017/18 е за количества от 5,03 млн. тона. 
 
Данните на агенция „Стратиджи Грейнс“ относно прогнозата за производството на маслодайни култури през месец септември показват, че рапицата в ЕС ще бъде 21,65 млн.тона, от слънчоглед 8,68 млн.тона, от соя 2,58 млн.тона. Това показва спад, а при слънчогледа - растеж. 
 
Прогнозата на ЕК за световното производство на маслодайни култури е за достигане на още по-високи рекордни стойности от 579 млн.тона, от които рапица 72,1 млн.тона, соя 348,4 млн.тона и слънчоглед 47,4 млн.тона.