До 18 ноември 2015 г. се удължава срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите. Това стана с одобрено от правителството изменение на Споразумението между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено през март м. г. 
 
До 18 октомври 2015 г. ще бъде удължен и срокът за предаване на Доклада за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти.
 
Изменението, което се прави при условията на последваща ратификация, не предвижда промяна в договореното възнаграждение за консултантски услуги.
 
Очакваните резултати са пряко свързани с устойчивото развитие и управление на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите на базата на дългосрочна стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор и тяхното подпомагане чрез програмите за развитие на селските райони и увеличаване на усвояването на средства от европейските фондове в сферата на напояването и отводняването за следващия програмен период 2014-2020 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!