На 25-26 октомври 2022 г. ще се състои IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“: „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, традиционно организирана от Институт по аграрна икономика към ССА и в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN).

Проект ще подпомага въвеждането на блокчейн за производители и преработватели

Двудневният форум ще се проведе в хибриден формат - онлайн и присъствено на 25 и 26 октомври в хотел“Лион“ Боровец. 

Конференцията е насочена към учени, докторанти и изследователи от България и чужбина, но освен конкретни научни проекти ще бъдат презентирани и актуални теми за глобалните селскостопански пазари, влиянията на войната в Украйна върху цените на зърното в света, хранителната сигурност и суверинитет.

Ще бъдат представени и теми за възможните въздействия на Зелената сделка върху различните земеделски сектори, диверсификацията на селската икономика във време на зелен преход, прилагането на Новата ОСП в животновъдния сектор и други, съобщават организаторите.

Програмата включва авторитетно научно участие от САЩ, Университета в Мисури, Унгария – Изследователския институт по икономика на селското стопанство,  Университета „Св.Кирил и Методий“ Скопие, участия от Румъния, Украйна, от Асоциацията за географски и икономически изследвания в селските райони, Италия и други.

От българска страна са представени УНСС, Нов български университет, Аграрния Университет Пловдив, Икономическия университет – Варна, институти на ССА като Института по земеделие-Кюстендил, Института по животновъдни науки, Костинброд  и други авторитетни научни институти и организации.

Очаква се Конференцията да бъде поздравена от зам.-министъра на земеделието Георги Събев, дн инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия, Алисия Ернандес, съветник по земеделие в Посолството на САЩ, Десислава Тальокова, Изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“.

Повече информация и програмата на конференцията можете да видите тук.