Пазарът на телешко и на говеждо месо у нас е силно нестабилен, което води до сериозни колебания на цените по цялата верига на доставки от фермите до крайните потребители.

Секторен анализ: Много месодайни животни, малко продукция

След като през май цените на едро на говеждото и на телешкото месо в България достигнаха най-високото си равнище от началото на годината, през юни беше отбелязан съществен спад, отбеляза Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Експертите отчитат понижение на цената на говеждото и телешкото месо от 4 618 лв./тон на 3490 лв./тон или 24% спад на средната стойност на тон кланично тегло през юни спрямо май тази година. В същото време на годишна база понижението е с 19%.

CAPA: „В условията на постоянно намаляващо производство и недостатъчно вътрешно предлагане причините за отчетения спад могат да се търсят най-вече в нестабилността и небалансираността на пазара на говеждо и телешко месо, където количествата на заклани животни в кланиците са малко, а качеството в различните месеци е различно и това води до сериозното вариране в цените.“

От началото на годината цените на европейския пазар се движат с около 2-5% под нивото от 2018 г. и под средното за последните три години. Тенденцията е към непрекъснато на намаление, като по-силно тя е изразена от май досега. 

Очакванията на експертите са, че през юли и август цените у нас ще се възстановят на нива около 3,70-4,00 лв./кг кланично тегло. Тези стойности са близки до миналогодишните равнища. Като правило по-ниски цени са цените през зимата, когато животните за бракуване се продават.

Източник: ЕК/CAPA       * Прогнозни цени       "-" Липсва информация

Икономистите припомниха, че през юли тази година ЕС се споразумя със САЩ и основните вносители на говеждо месо, произведено без хормони, за преразпределение на съществуващата квота от 45 000 тона.

Договорени са 35 000 тона от квотата за американските производители, които ще бъдат разпределени поетапно за 7-годишен период. Към момента делът на САЩ в общия внос на говеждо месо в ЕС е около 7%.

Краткосрочна прогноза на експертите към ЕС предвижда производството на говеждо и телешко месо през 2019 г. да намалее с 1% на годишна база, като се очаква тази негативна тенденция да продължи и през 2020 г.

Според анализаторите причините са в намаляването на поголовието в стадата в резултат от недостига на фуражи през миналата година.