Земеделските стопани, които произвеждат тютюн ще бъдат подпомогнати чрез минимална помощ De minimis. От нея ще могат да се възползват само тютюнопроизводители, които не се подпомагат по Схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството.

Това решение бе взето по време на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция, което се проведе днес в Министерството на земеделието и храните.

Общият ресурс по помощта ще бъде определен на следващото заседание на Управителния съвет  на Държавен фонд „Земеделие“.  

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!