Обучителен център и производствена база за устойчиво земеделие ще отворят врати на пролет в село Надарево, Търговищко, обяви Апостол Апостолов за БНР.
 
 
Проектът е насочен към младите хора, за да се насърчи техния интерес в земеделието. Там те ще могат да придобият знания и умения, които да им помогнат да намерят работа или да започнат собствен бизнес. 
 
Проектът е дело на неправителствена организация. Идеята е след време там да се издават сертификати, за да могат един ден младите да станат производители на качествена продукция, надява се Апостолов.
 
Обучителният център ще се развива като център за професионално обучение и социално предприятие. Фондацията ще подпомага приоритетно млади хора, които не учат, не работят и не посещават други форми на професионално образование и обучение.
 
 
Там вече функционира опитно поле за практически знания и биоградина, където се отглеждат декоративни растения, плодове и зеленчуци на принципа на пермакултурата. Средствата от реализираната продукция ще се използват за поддръжка на социалното предприятие.
 
Планирано е зелено училище за деца от 5 до 15 години, които да изградят отношение към земята и природата. За младежи до 29 години пък ще има зелена академия, която може да им съдейства за започване на работа или на предприемачески проект в сферата на земеделието.
 
Проектът за устойчиво земеделие се реализира на площ от около 30 дка в землището на село Надарево. Своя опит в селското стопанство и градинарството ще споделят както педагози и агрономи, така и местни фермери.