Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. се повишава с 15,8 на сто спрямо същото тримесечие на 2019 година, информираха от Националния статистически институт (НСИ).

Що е то фермерска храна - за първи път се предлага официална дефиниция

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 19,9 на сто, а на продукцията от животновъдството намалява с 5,3 на сто. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17,5 на сто, като в растениевъдството те се увеличават с 20,9 на сто, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0,4%.

В последните три месеца от миналата година спрямо същия период на 2019- а, се увеличават цените на: зърнените култури - с 18 на сто, техническите култури - с 28,4 на сто, фуражните култури - с 6,4 на сто, пресните зеленчуци - с 2,2 на сто, и пресните плодове - с 4,1 на сто. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 15,6 на сто, маслодайния слънчоглед - с 33,1 на сто, царевицата за зърно - с 23 процента, главестото зеле - с 4,9 на сто, ябълките - с 14,8 на сто, и виненото грозде - с 21,7 на сто. 

Понижават се цените на: фасула - с 11,7 на сто, краставиците - с 1 на сто, и картофите - с 21,9 на сто.
При продуктите от животновъдството е регистрирано незначително намаление на цените с 0,2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. по-високи са цените на: зърнените култури - с 19,3 на сто, техническите култури - с 31,2 на сто, и фуражните култури - с 9,9 на сто. По-ниски са цените на пресните зеленчуци - с 5,3 на сто, и пресните плодове - с 3,1 на сто. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 20,4 на сто, царевицата за зърно - с 19.8 на сто, маслодайния слънчоглед - с 36,4 на сто, бялото главесто зеле - с 3,8 на сто, и виненото грозде - с 20,8 на сто.

По-ниски са цените на: фасула - с 8,6 на сто, краставиците - с 6,6 на сто, пипера - с 8.1 на сто, и картофите - с 26,2 на сто. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 2 на сто.