По данни на земеделското министерство средните изкупни цени на слънчоглед и царевица отбелязват незначително повишение на седмична база, съответно с 0,2% и 0,4%, докато тези на пшеницата - фуражна и хлебна, ечемика и рапицата остават без промяна. 
 
 
Изкупните цени на ечемик, пшеница - хлебна и фуражна и рапица продължават да се движат над нивата отпреди една година, като увеличението е в рамките на 1,2% - 6%.
 
От друга страна, царевицата и слънчогледът се изкупуват на по-ниски цени от миналогодишните, съответно с 6,5% и 16,3%.