По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) средните цени на едро на десертно грозде, картофи, зелен пипер, праскови и полски домати на тържищата в страната нарастват от 2,9% до 16,8% на седмична база. 
 
 
Същевременно, при търговията на едро с ябълки, оранжерийни домати и дини се отчита поевтиняване в границите от 6,2% до 12,9%.
 
В сравнение със същия период на 2016 г., средните цени на едро на праскови, десертно грозде, зелен пипер, полски домати и ябълки са с между 2,9% и 39,2% по-високи, докато при тези на картофи и оранжерийни домати се наблюдава понижение, съответно с 13,3% и 21,7%.