Общият бюджет по трите схеми за обвързана подкрепа, насочени към млечното и месодайното говедовъдство, е в размер на над 94,3 млн. лв. Както Фермер.БГ съобщи вчера, със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е определен размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемите за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, месодайни крави и/или юници и крави под селекционен контрол за 2016 г. 
[news]
 
Размерът на бюджета по всяка от схемите е идентичен на миналогодишния бюджет и разликите в ставките се дължат на различията в броя на заявените животни по съответната схема, става ясно от информацията, публикувана в сайта на МЗХ.
 
 
- Обвързано подпомагане  млечни крави, животновъдите ще получат по 272 лв. на животно.  Увеличението на размера на подпомагане се дължи на намаления брой на заявените животни по схемата с 5%. 
 
- Обвързано подпомагане за месодайни крави или юници, определеният размер за подпомагане на глава животно е 206 лв. Намалението на ставката през тази година е в резултат на увеличението на заявените по схемата месодайни крави с 24%.
 
- Обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, фермерите ще получат по 275 лв. Разликата и при тази схема отново е в резултат от нарастването на заявените за подпомагане крави под селекционен контрол с повече от 35%.
 
 
Съгласно изискванията на европейското законодателство 70% от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за крави ще бъде изплатено през октомври 2016 г., а останалите средства към подпомогнатите животновъди ще им бъдат изплатени през декември 2016 г.
 
 
До края на 2016 г. още 61,7 млн. лева ще бъдат насочени към животновъдството по схемите за преходна национална помощ, от които за изплащане на първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) – 24,2 млн. лева и за изплащане на пълния размер по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) – 37,5 млн. лева. Вторият транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) ще бъде изплатен в началото на 2017 г.

 

Заповед_РД 09-794_19.10.2016_Схеми за крави_за кампания 2016