Технологиите в земеделския сектор се развиват постоянно. През настоящата година няколко земеделски стартъпа на Стария континент привлякоха устойчив приток на инвестиции. За тях разказва Томас Хомбург в специализирания сайт EU Startups.

#AGRO 4.0 - що е то? И къде?

През последните години агропромишленият комплекс е под обществен натиск да адаптира производството към изискванията на околната среда и постоянно променящите се социално-икономически и геополитически условия. Значението на тези искания е отразено в политиката на ЕС, което дава на инвеститорите още повече основания да инвестират в по-устойчиви селскостопански технологии.

Сред многото технологии, които могат да бъдат използвани в цифровизацията на агропромишления комплекс, дистанционното наблюдение и оценката на данните привличат голямо внимание. Освен това устойчивото управление на вредителите по земеделските земи е една от най-горещите теми. Поради тези причини следните 10 новосъздадени agtech предприятия в Европа имат светло бъдеще.

CropBiome

Компанията е създадена в Ирландия и се занимава с подбор, проучване и обработка на микроби, получени от диви растителни видове, които са тясно свързани с интензивно отглежданата пшеница и други зърнени култури.

Целта е да се използват естествени и безвредни за растенията и животните микроби за третиране на семена и оттам постигане на по-високи добиви при трудни условия на отглеждане - например суша или липса на химически торове. Това лято стартъпът набра инвестиции от 1,3 милиона евро.

Agreena

Основана през 2018 г., Agreena започва като платформа за дигитална търговия, посветена на това да направи търговията със зърно по-демократична и ефективна. Стартъпът беше една от първите платформи в Европа, която улеснява фермерите да издават и продават въглеродни сертификати и в момента обслужва 13 европейски държави.

Целта е да бъдат възнаградени фермерите за екологични практики. По-рано тази година стартъпът придоби Hummingbird Technologies.

MAKABI

Хърватският стартъп Makabi е основан през 2019 г. Той разработи технология за растителна защита, торене и контролирано освобождаване на биоактивни компоненти в качеството на иновация в областта на зелената химия.

По този начин се намалява замърсяването на околната среда, смекчават се последствията за климатичните промени и се увеличава биопотенциалът на произвежданите хранителни продукти.

SAIA

Оранжерийното земеделие осигурява контролиран климат и защита на културите от външни фактори. Този нидерландски стартъп смята, че за стабилността на оранжерийния сектор се изискват роботи и изкуствен интелект, както и специалисти, които умеят да работят със смарт оранжерии. От момента на създаването си SAIA дава редица признаци, че ще се превърне в модерна автономна оранжерия. Именно затова привлича инвестиции от много места.

Qubeto

Събирането на данни е важен елемент, когато става въпрос за тестване на пестициди и химикали, преди да бъдат пуснати на пазара и използвани на полето. От стартирането си в Мюнстер през 2020 г. стартиращата компания Qubeto комбинира автоматизирано събиране на данни с иновативен експериментален дизайн и анализ на данни, управляван от AI, за да революционизира днешния процес на скрининг на вещества, за да създаде качествени продукти за устойчиво и биоразнообразно бъдеще.

Global Biodesign

Използването на естествени врагове за контрол на вредителите е ефективен начин за намаляване на употребата на агрохимични пестициди в полетата. От 2017 г. до 2022 г. базираната в Брюксел стартираща компания Global Biodesign успя да подобри прилагането на биоконтрола на вредителите в селското и горското стопанство. Устройството им защитава и освобождава естествените врагове на вредителите (оси или гъбички) по надежден и ефикасен начин, като същевременно намалява цената на цялата стратегия за защита.

Aurea Imaging

Този стартъп работи в областта на овощарството и предлага инструменти за анализ на културите. Технологията му, създадена през 2016 г., основно позволява на овощарите да контролират и обработват всяко дърво поотделно.Целта е да се даде възможност за бъдеще, в което базираното на AI интелигентно управление на културите оптимизира агрономическите практики и контролира приспособленията като пръскачки, ножици и разпръсквачки за торове, т.е. прецизно градинарство и дигитална агрономия. Тази година стартирането набра ново финансиране.

eAgronom

Естонският стартъп, създаден в Тарту през 2016 г., има за цел да помогне на фермерите да намалят административната тежест, която често е базирана на хартия. Тяхното решение се превърна в едно от най-големите софтуерни решения за управление на ферми в Европа.

eAgronom вече обслужва над 1500 агробизнеса (покриващи над един милион хектара земя в Европа). Стартъпът също така разработи платформа за въглеродни кредити за фермери, за да трансформира пазара за доброволни компенсации и да ускори прехода към нулеви емисии. Тази година той привлече инвестиции в размер на 6,4 милиона евро.

IrrigationNets

Според анализи все повече фермери ще бъдат изправени пред проблеми като солени подпочвени води и ще имат нужда от доставка на прясна вода. Поради тази причина базираният в Берлин стартъп IrrigationNets превръща солената подземна вода в прясна. Устройството му може да се включва и изключва според нуждите за напояване на различни култури. В допълнение, този продукт е много икономична алтернатива на инсталациите за обезсоляване и позволява на фермерите да станат независими от външни източници на прясна вода.

Nordetect

Този стартъп разработва инструмент за прецизно земеделие, по-точно интелигентна система за тестване на хранителни вещества в растенията. Създаден е през 2016 г.

Използвайки UV-VIS спектрофотометрични методи, агрочип, оптичен анализатор и SaaS платформа, технологията бързо предоставя данни за съдържанието на вода и хранителни вещества в листните тъкани на полето.
ВИЖТЕ ОЩЕ:

Но-тилъри: Много колеги остават глухи за нуждите на почвата

Kubota инвестира в мобилно приложение за качествен контрол на реколтата

От Нова година евросубсидиите ще се контролират по нов начин