Пострадалите от падналите градушки стопани, както и пчеларите, констатирали мор в стопанствата си, ще получат обезщетение. Все още обаче не се знае какъв ще е размерът на индивидуалните държавни помощи, които те ще получат. 
 
 
Към момента е ясно, че предстои калкулация на точния размер и за двете помощи. След това те ще бъдат гласувани на заседание на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Кога обаче ще се случи това?
 
„Моите колеги подготвят дневния ред на Управителния съвет. Най-вероятно тези дни ще се опитаме да го организираме“, коментира за Фермер.БГ зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов, по време на Осмия събор на овцевъдите в България.
 

Компенсации за падналите градушки

Стопаните ще бъдат компенсирани в две направления по съкратена процедура. Регистрираните земеделски производители ще бъдат подпомогнати по линия на държавната помощ за компенсиране на разходите, причинени от неблагоприятни климатични събития. Те ще получат финансова подкрепа в размер на 80% от направените разходи.
 

Компенсации за мор по пчелите

Пострадалите пчелари ще получат обезщетените под формата на индивидуална помощ de minimis. Компенсация ще има за всички, чиито документи са окомплектовани  – подадена жалба, съставен констативен протокол и взети проби за установяване причината за смъртността при пчелите.
 
Зам.-министър Иванов коментира и промените в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
„Дали сме срок до една седмица на пчеларите, за да дадат своите предложения. След това ние ще обобщим, ще направим една таблица - член по член и ще добавим предложенията. Надявам се до месец да бъдат внесени всички корекции в Наредба 13“, заключи д-р Иванов.