До дни Тематичната работна група по Програмата за развитие на селските райони трябва да вземе решение относно това какъв ще е таванът за инвестиции по мярка 4.1. МЗХ беше предложило на ЕК и Комисията одобри таван по мярката от 3 000 000 евро – в това число до 500 000 евро за земеделска техника.
 
След последното заседание на Тематичната работна група обаче, стана ясно, че има предложения от страна на браншови организации за по-нисък таван по мярката. Една от Асоциациите, които настоява за запазване на максималния таван е  Асоциацията на земеделските производители в България ( АЗПБ ).
 
Пред Фермер.БГ изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров заяви, че според Асоциацията таванът по мярката за инвестиции трябва да бъде максималният разрешен от ЕК – 3 000 000 евро, за да се гарантират по-големи възможности за земеделието и да се реализират големи проекти за оранжерийни ферми, овощни градини и животновъдство.  
 
В АЗПБ членуват и големи зърнопроизводители, които от своя страна, освен да закупят земеделска техника, искат да правят складове, силози, напоителни съоръжения, поясни Тодоров. Ние като Асоциация настоявахме и мисля, че успяхме, в допустимите дейности по мярка 4.1 да бъдат включени и сондажите – т.е. един сериозен зърнопроизводител, който в предходния период е успял да осигури стопанството си със земеделска техника, сега може да  до изгражда силози, складове, както и да търси решения за напояване, категоричен е експертът. Именно мярка 4.1 дава възможност за земеделските производители, които искат да напояват собствените си стопанства, да инвестират в това. 
 
На въпрос възможно ли е да няма ограничение от 500 хил. евро в сумата за земеделска техника, Тодоров заяви: Според мене няма такава опция, защото виждаме, че от МЗХ са категорични за земеделската техника. Както знаете, от ЕК имаше изключително големи критики по предишните програми САПАРД и ПРСР 2007-2013, че парите за модернизация са отишли предимно за земделска техника, която отива основно в сектор зърнопроизводство. Ето защо предполагам, че ограничение за земеделска техника ще има.
 
Предстои гласуване на предложението за таван по мярката за модернизация на стопанствата, а от АЗПБ припомнят, че в ПРСР 2007-2013 таванът за модернизация беше 1 500 000 евро. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!