На този етап текстовете за таван на директните плащания не са отворени за изменения и все още не се коментират. Това разясни евродепутатът Атидже Алиева-Вели по време на среща със земеделски производители в Златни пясъци.

Ще има ли таван на плащанията за земеделските кооперации?

Последният одобрен вариант за таван на плащанията за страните от ЕС е 60 000 евро. 

Атидже Алиева-Вели: "Ние като група изработихме позиция по темата и се застъпваме за това, таванът за директните плащания да бъде определен от държавите членки в зависимост от структурата на стопанствата в тях. Предстоят дебати и разговори с другите политически групи и депутати. Има и други предложения. Комисията по околна среда към Европарламента предлага 80 000 евро. Групата на зелените държи той да бъде 50 000 евро и да включва останалите плащания като обвързана подкрепа, преходна национална помощ и др. Това е неприемливо решение за сектора."

Към април в ЕП се очаква да се отвори дискусия по темата за обвързаната подкрепа. Позицията на България е за запазване на сегашните нива, подчерта още евродепутатът. 

Друг важен момент, касаещ работата на земеделския стопанин, е темата за преходния период. Колко ще бъде той?

Атидже Алиева-Вели: "Засега преходният период се предвижда в рамките на една година, но само в случай че през този период се приеме бюджетът на ЕС. Ако няма такъв, преходният период автоматично се удължава с 2 години. Това до голяма степен ще даде възможност на всяка държава членка на ЕС да си разработи стратегическия план адекватно и според нуждите на сектора."

Преходната национална помощ е тема, по която работим с общи усилия в Съвета, в Парламента и в дебати с Комисията, допълни още Вели. В проекта на доклада е заложена алинея, в която се казва, че следва да се предостави възможност на държавите членки да продължат да прилагат преходната национална помощ.

Разбира се, това не е окончателен текст, подчерта евродепутатът. До 24 февруари ще текат предложения за изменения на тези текстове, а в края на април докладът ще бъде гласуван в комисия. 

Важен момент в прехода към следващия програмен период е запазването на финансирането за земеделските стопани. На този етап предложението от Комисията е прилагане на старите правила с намален бюджет. Ние считаме, че в това няма логика, защото прилагайки старите правила, следва да разполагаме и със стария бюджет, допълни Атидже Алиева-Вели.