Новите моменти в кампанията за директни плащания и начините за подаване на заявления за подпомагане ще бъдат разяснени днес в Добрич. Това ще стане на среща със земеделски производители, насрочена за 14,30 ч., на която ще присъстват зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от МЗХГ. 

Важно през февруари: Графикът за прегледите на техниката е готов

Фермерите ще научат за предстоящите приеми по ПРСР през 2020 г. и по какви инвестиционни и компенсаторни мерки могат да подават проектни предложения.

Акцент ще бъде поставен върху преговорния процес на ниво ЕС и кои ще са новостите в ОСП след 2020 г. Зам.-министър Вергиния Кръстева и експертите ще разяснят що е то „зелена архитектура” и „статус на стратегическото планиране”. 

 

По време на форума е предвидена дискусия, за да могат земеделските производители да получат отговори на въпросите си и разяснения за бъдещата им работа.

Стопаните ще се информират и за новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство”.

Поканени са още представители на браншови организации, общински и областни администрации, ОДБХ и др. 
 

Срещата в Добрич е част от информационната кампания на МЗХГ, която ще протече във всички областни градове на страната.