Прилагайки схемите за обвързана подкрепа, последните 2 години отчитаме: 52% ръст на заявените площи в схемата за трайните насаждения; 120% ръст на площите в зеленчукопроизводството в обвързаната схема за зеленчукопроизводството; около 13% ръст за оранжерийното производство. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева на кръгла маса на тема: Овощарството в България - проблеми и перспективи за развитие, в село Гавраилово, по случай 15-тото издание на празника Златна праскова.
 
 
„За да ви предложим промени безспорно ставката значително пада във всяка една от схемите за обвързана подкрепа. Най-малко пада ставката в оранжерийното производствo, предвид огромния ръст на заявените площи с тези култури“, обясни министър Танева.
 
Десислава Танева обясни и ефектът в сектор Животновъдство, който е анализан на база на прилагането на обвързаната подкрепа в България. Предвид на цифрите, в сектора се наблюдава среден ръст за 2 години от 16% в овцевъдството, като основната категория тук е за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол. Говедовъдството също бележи ръст от 10,5%, като тук има само една група, която е намаляваща, а именно – млечни крави, които не са под селекционен контрол, но като обща бройка, секторът бележи ръст навсякъде. 
 
„Анализът на тези данни трябваше да ни покаже докъде сме стигнали, къде има изкривявания. Идеята ни не е да запазим подкрепата за всеки земеделец такава, каквато е била, а да направим схемите по начин, по който да подкрепим земеделското производство да работи в структура, в която има по-висок нетен доход. И второ да отчетем икономията на мащаба. Възможност, която се въвежда, благодарение на модулираната ставка, която предложихме да въведем“, каза министърът.
 
Министърът обясни, че и при двата сектора е подходено с единен подход – с икономически анализ и анализ на влиянието на обвързаната подкрепа спрямо променливите разходи и спрямо нетния доход, който генерират съответните стопанства. Самото изследване е показало реално кой е размерът на стопанството, в който то може да съществува самостоятелно на пазара.
 
„По отношение на растениевъдството – този анализ ни позволи да отделим култури. Първи вид култури, които на практика не отговарят на условията на регламента за правото да предоставиш обвързана подкрепа. Това са култури, които значително са си намалили производството в последните 5 години. Тази подкрепа се дава, за да възстановят едни максимални нива, които стопанствата са имали през последните 5 години. Подходът ни оттук насетне е да се постараем по всички други схеми, в които се позволява да приложим доплащане, да изчистим това изкривяване“, категорична е Танева.