Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов ще връчат на 9 декември първите договори по ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХ,
[news]
По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. са сключени 66 договора на обща стойност 3 366 616,20 лева. Първият прием на заявления по подмярката беше проведен в периода 12 август - 4 септември 2015 г. 
 
Ще бъдат връчени и първите договори от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата, чиито размер на одобрена субсидия е 5 139 419 лв.
 
Официалното връчване на договорите ще се проведе след заседанието на Министерски съвет в Гранитна зала. На събитието е поканен да присъства министър-председателят Бойко Борисов. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!