Милиони евро допълнително ще бъдат необходими на фермерите в Европа, за да се справят с климатичните промени.

Средствата са необходими за стимулиране на земеделските производители да инвестират в зелена енергия, в развитието на системи за понижаване на парниковите емисии и за залесяване на горски масиви.

Войчеховски призова: По-голям бюджет за земеделие!

Именно селскостопанският сектор ще играе „ключова“ роля в постигането на нулеви емисии до 2045 г., пише BBC, като се позовава на позицията на фермерския бранш в Шотландия.

Конкретно колегите от Северозападна Европа поискаха от правителството си всяка година да бъдат стимулирани допълнително със 100 000 паунда.

Ключовата дума тук е „допълнително“. Шотландските фермери оценяват субсидиите, които ще получат от ЕС като недостатъчни.

От земеделския производител в Европа през следващите години се очаква сериозен преход към практики, генерирани минимално количество емисии. Тази трансформация ще донесе много ползи за околната среща и ще тласне напред ЕС към постигането на климатичните цели. Амбициите са големи и могат да станат реално изпълними, ако са налице достатъчно средства.

Земеделските производители трябва да бъдат подпомогнати, за да могат да предприемат фундаментални мерки спрямо използването на земята, намаляването на емисиите и да съумеят да покрият разходите, които тези процеси изискват.

Призивът на шотландските земеделци идва в момент, когато правителството на Великобритания посочва, че директните плащания в Англия и Уелс ще бъдат определяни на принципа „публични средства за обществени блага“.

Предвид факта, че 85% от шотландската земеделска земя е класифицирана като „по-малко облагодетелствана“, земеделската асоциация на Шотландия казва, че плащанията са „изключително важни“ за местните фермери. Всички искат опростена система и корекции на „зелените“ изисквания в ОСП на ЕС.

Сега всяка ферма, която получава над 15 000 паунда директни плащания на годишна база, трябва да предприеме три мерки: тестване на почвата, анализ на бизнес плана и анализ на емисиите.

Според правителството на Шотландия предстои да се заделят средства за подкрепа на фермерите. С тази стъпка те ще могат да реализират своята роля в понижаването на емисиите и подобряването на околната среда.

Местната власт е на мнение, че трябва да се отхвърли идеята за таван на плащанията. По този начин ще се подкопае стабилността във време на постоянна несигурност.

През 2015 г. фермер в Абърдийншър бе разкритикуван, когато бе установено, че е получил 2,9 млн. паунда субсидии. Тогава земеделският съюз поиска по-ефективна система за налагане на наказания при нарушаване на правилата.