Някои нови ангажименти, свързани с европейската Зелена сделка, увеличават тежестта за фермерите и преработвателните компании. Има нужда от по-голяма финансова помощ за този сектор. Именно поради това бюджетът на Общата селскостопанска политика (ОСП) e толкова важен. Това казва в интервю за portalspożywczy.pl настоящият еврокомисар по земеделието Януш Войчеховски. 

Земеделският еврокомисар идва на гости през юни

Еврокомисарят е на мнение, че държавите членки трябва да се съгласят с увеличаването на бюджета за селско стопанство. 

Европейската комисия никога не е имала решаващата дума относно размера на бюджета. В момента имаме някои предложения на масата, но решаващата дума е на държавите-членки. Призовавам страните да се съгласят да бъде увеличен селскостопанският бюджет, казва Войчеховски. 

Еврокомисарят припомни позицията си, че земеделието не бива да се третира като производствена линия. Пред него има други цели. 

Селското стопанство не може да се изразява в максимално производство на минимална цена с цел постигане на най-висока печалба, изтъкна Януш Войчеховски.

По думите му мисията на сектора трябва да бъде друга – да осигурява продоволствена сигурност. Друга цел е устойчивото развитие. Европа се стреми към земеделие, което не унищожава околната среда. То поддържа определен териториален баланс.

Не можем да си позволим да минем към фермерска система от много хиляди хектари. Искаме хората да живеят и да работят в провинцията, за да могат да се занимават със земеделие. Европейският модел на селско стопанство се базира на малките и средните ферми и това трябва да е така и в бъдеще. Разбира се, има място и за големи ферми, но те не бива да елиминират по-малките, изтъкна еврокомисарят.