Кафявите мечки в района на Смолян правят все по-големи поразии, като само за април нападенията са девет. Регионалната инспекция по околната среда и водите призовава да се спазват кметските заповеди за повишаване на контрола, съобщава Областна администрация – Смолян.
 
На собствениците на животни се забранява да ги извеждат на паша в горските територии и държавна и общинска собственост. Съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност те трябва да направят своевременна регистрация на животните и пчелините си.
 
Недопустимо е хората да изхвърлят умрели животни и хранителни отпадъци. Животните не могат да се извеждат на свободна паша без пастир, а когато те са повече, да се охраняват от кучета.
 
Вечер животните да се прибират на безопасно място и да се преброяват, за да се установят евентуални липси. Ако има такива, стопаните трябва незабавно да съобщят на горското или ловното стопанство, групата за бързо реагиране към екоинспекцията, кметството или други отговорни институции.