Представители на земеделски кооперативи в Добруджа настояха за изработване на нов Закон за кооперациите по време на среща с председателя на парламентарната Комисия по земеделието и храните Десислава Танева в Добрич.
 
 
Участници в срещата се обявиха против проекта, предложен от  председателя на Националния съюз на земеделските кооперации в България, тъй като според тях той ограничава кооператорите в съществуващите сега структури. 
 
Десислава Танева разясни, че такъв законопроект не е внасян в Народното събрание, нито е приет от Министерския съвет. Не е предвиден и в плана за законодателството в Министерството на земеделието, храните и горите, нито е предлаган за обществено обсъждане.
 
 
Председателите на кооперации от Добричка област представиха исканията си за промени в техния закон, които да им позволят да бъдат конкурентоспособни на останалите оператори в сектора и на земеделски производители, които работят под друга правна форма.
 
Дискусията завърши с извода, че ако земеделските кооперации постигнат консенсус за определени текстове, няма проблем при предстоящата подготовка на нов Закона за поземлените отношения да бъде включена и темата за кооперациите, като се направят съответните промени. 
 
„Изначално целта на този законопроект беше той да обхваща всички правоотношения, свързани със собствеността и ползването на земеделските земи в България и да има равнопоставеност“, подчерта Десислава Танева.
 
Срещата в Добрич беше открита от народния представител Даниела Димитрова, която е сред инициаторите на обсъжданието. 
„За нас е много важно да ви подкрепим, защото вашият отрасъл е структурно звено за нашата област. Важно е да чуем предложенията ви за бъдещето на кооперациите“, каза депутатът.