Приемът по дълго чаканата от преработвалите мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" стартира. Това съобщи Атидже Алиева-Вели - заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по време на шестата национална среща на АЗПБ в Златни пясъци.
 
 
Продължителността на приема ще бъде три месеца, до 16 май. Осигуреният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 евро, обясни експертът.
 
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 2 000 000 евро. 
 
Това е и първата процедура, при която подаването на документи ще става изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 
Новите моменти в процедурата при разглеждане на проектните предложения включват и още:
предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите. 
следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган); 
техническа и финансова оценка и
издаване на оценителен доклад.