Станцията по кайсията Силистра заедно с 13 подобни на нея структури в страната вече е част от държавно предприятие към Селскостопанска академия София, съобщи Областна администрация Силистра.
 
 
Това се случи с министерско постановление в резултат на промени в законодателството, което се отнася до Селскостопанска академия. Още през юли миналата година започна работата по устройствен план.
 
Станцията по кайсията в Силистра е създадена през 1953 г. и се занимава с един от емблематичните добруджански плодове. В момента от него се съхраняват и развиват образци от над 250 сорта. Данните сочат, че между 10 и 15 от тях се използват активно от българските овощари.
 
На територията на станцията е изградена и модерна лаборатория, специализирана в сферата на лозарството, която обаче не е под нейно управление. Лабораторията е резултат на румъно-български проект „Трансграничен център по винопроизводство и лозарство“, чийто  партньор е Асоциация на лозарите и винопроизводителите Силистра.
 
Наскоро Румъния отново е проявила инициатива за съвместно използване на съоръжението. Оказва се обаче, че липсва щатен лаборант, стана ясно по време на работна среща с директора на станцията, проведена по инициатива на областния управител на Силистра.