В Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР 2014-2020) се въвежда ново понятие - Стандартен производствен обем, чиято цел е диференциациата на земеделските стопанства по обем на производство. Прави разграничение на стопаните по отношение на икономическия размер, измерен в стандартен производствен обем. 
 
 
Как се изчислява СПО - Таблица за изчисляване на икономическия размер на  земеделско стопанство (ПРОЕКТ)

ИЗТЕГЛИ:
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство - СПО
 
 
Код по наредба №3 Видове култури и категории животни м.ед. Данни на стопанството (основни култури) Показател за СПО (лв./дка; лв./глава) Индивидуални СПО (лв.)
1 2 3 4 5 6 = (4*5)
3001 Обикновена (мека) пшеница и лимец дка   114,00 0
3002 Твърда пшеница дка   112 0
3003 Ечемик дка   101 0
3004 Ръж дка   55 0
3005 Тритикале дка   88 0
3006 Овес дка   54 0
3007 Царевица за зърно дка   145 0
3008 Сорго дка   72 0
3009 Просо дка   43 0
3010 Ориз дка   269 0
3109 Други зърнени култури - ……………………….. дка   51 0
Други зърнени култури - ……………………….. дка   51 0
Други зърнени култури - ……………………….. дка   51 0
Други зърнени култури - ……………………….. дка   51 0
Други зърнени култури - ……………………….. дка   51 0
3011 Тютюн дка   668 0
3012 Хмел дка   1 019 0
3013 Захарно цвекло дка   22 0
3015 Памук дка   79 0
3016 Лен дка   68 0
3017 Коноп дка   68 0
3018 Слънчоглед дка   110 0
3019 Рапица дка   157 0
3020 Соя дка   97 0
3021 Фъстъци дка   139 0
3119 Други технически култури - ……………….. дка   139 0
Други технически култури - ……………….. дка   139 0
Други технически култури - ……………….. дка   139 0
Други технически култури - ……………….. дка   139 0
Други технически култури - ……………….. дка   139 0
Други технически култури - ……………….. дка   139 0
3023 Маслодайна роза дка   462 0
3024 Кориандър дка   68 0
3025 Анасон дка   68 0
3026 Резене дка   68 0
3027 Лавандула дка   164 0
3028 Салвия дка   68 0
3029 Мента дка   68 0
3030 Валериана дка   68 0
3129 Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. дка   68 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. дка   68 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. дка   68 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. дка   68 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. дка   68 0
3032 Фасул дка   219 0
3033 Грах дка   99 0
3035 Леща дка   94 0
3036 Нахут дка   103 0
3139 Други протеинодайни култури - ………………. дка   96 0
Други протеинодайни култури - ………………. дка   96 0
Други протеинодайни култури - ………………. дка   96 0
3037 Царевица за силаж дка   108 ///
3096 Фий дка   187 ///
3040 Люцерна дка   88 ///
3041 Естествени ливади дка   35 ///
3159+3149 Други фуражни култури - ……………………… дка   94 ///
Други фуражни култури - ……………………… дка   94 ///
Други фуражни култури - ……………………… дка   94 ///
Други фуражни култури - ……………………… дка   94 ///
3042 Картофи дка   660 0
3048+30481 Домати - открито производство дка   1 614 0
30482 Домати - оранжерийни дка   9 753 0
3050+30501 Краставици - открито производство дка   1 223 0
30502 Краставици - оранжерийни дка   9 753 0
3052+30521 Пипер - открито производство дка   948 0
30522 Пипер - оранжерийни дка   9 753 0
3053 Зелен фасул дка   393 0
3054 Зелен грах дка   350 0
3058 Тикви дка   721 0
3059 Дини дка   721 0
3060 Пъпеши дка   899 0
3169 Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
Други зеленчуци - ………………………………… дка   1 087 0
3074+3075 Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля и др.) дка   989 0
3068+3069+3070+3071+3072 Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи и др.) дка   1 417 0
3078+3079+3080+3081 Черупкови овощни видове ( орех, лещник, бадем, кестени и др.) дка   426 0
3179 Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
Други овощни видове - ………………………….. дка   944 0
3082+3083+3077 Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, къпина, френско грозде, арония и др.) дка   971 0
3189 Други ягодоплодни - …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни - …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни - …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни - …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни - …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни - …………………………….. дка   971 0
3089 Лозя — десертни дка   273 0
3090 Лозя — винени дка   220 0
3091 Цветя-за рязан цвят  дка   8 003 0
3092 Цветя –луковични растения дка   8 003 0
3093 Цветя - саксийни дка   8 003 0
3200 Цветя - оранжерийни дка   12 031 0
3199 Производство на семена / посадъчен материал дка   0 0
3201 Разсадници за трайни насаждения дка   2 483 0
3095 Други (угари/други) дка   0 0
3094 Гъби м²   51 0
  Гъби кладница м²   23 0
4100 Говеда и биволи - общо бр.   0 ///
4101 Телета и малачета до 1 г. бр.   473 0
4102 Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. за угояване бр.   203 0
4103+4006 Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини бр.   648 0
4104 + 4005 Млечни крави и биволици бр.   2 076 0
4105 Крави от месодайни породи бр.   386 0
4007 Овце—общо бр.   ##############
4008 и 4106 Овце—млечни и Овце-месодайни бр.   143 0
4112 Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106) бр. 0 6 0
4010 Кози—общо бр.   /// ///
4011 Кози—майки бр.   182 0
4107 Други кози бр.   106 0
4013 Свине—общо бр.   /// ///
4014 Свине—майки бр.   1 708 0
4108 Прасенца под 45 дни бр.   535 0
4109 Други свине бр.   389 0
4016 Птици—общо бр.   /// ///
4017 Кокошки—носачки бр.   29 0
4110 Бройлери бр.   20 0
4019 Пуйки бр.   141 0
4020 Гъски бр.   80 0
4021 Патици бр.   80 0
4023     Щрауси                                   бр.   857 0
4022+4111 Пъдпъдъци и други птици бр.   0 0
4024 Зайци—общо бр.   0 0
4031 Зайкини—майки бр.   293 0
4025 Коне и други еднокопитни бр.   0 0
4027 Пчелни семейства  бр.   125 0
4029 Буби—кутийки бубено семе бр.   0 0
4309 Калифорнийски червеи     41 0
4030 други м²   0 0
4030 От които: Охлюви м²   12 0
           
  ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС СПО-фуражни култури СПО-преживни животни, коне и други еднокопитни животни Фуражен излишък
  (1) (2) (3)=(1)-(2)
  0 0 0
Фуражни кутури- царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури
Преживни животни - Телета и малачета до 1г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце—млечни и овце-месодайни; Други овце; Кози—майки; други кози;
В повечето случаи, стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражитене се включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишъкима тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!