10 млн. души работят в европейското земеделие днес, а 4 млн. от тях са сезонни работници. Над 30% от българите, работещи в Европа са сезонни работници в земеделието.
 
 
У нас по данни на НСИ в селското стопанство се трудят над 220 000 души. Повечето от тях живеят от годишния си доход от земеделска работа. Временната работа е все по-често срещано явление особено в Южна и Източна Европа, а социалните условия и права са много по-малко. Това каза евродепутат Момчил Неков по време на семинар за пpoтивoдeйcтвиe нa нeдeĸлapиpaнaтa зaeтocт в зeмeдeлcĸия ceĸтop в Пловдив, организиран от Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ), съобщиха от пресофиса на евродепутата.
 
Според него трябва да обърнем по-голямо внимание върху земеделието у нас и да го развием с помощта на европейските политики. 
 
„Проблемът с работната ръка в земеделието у нас е сериозен,  най-напред, чисто демографски и второ полагането на недеклариран труд. Смятам, че е необходимо ограничаването му, както и показване на добри практики в противодействието на недекларирания труд“, коментира Момчил Неков. 
 
Снимка:mnekov.eu
 
Той добави, че не трябва да се забравя, че селскостопанският труд, а рисковете за здравето, произлизащи от това, че са изложени на директни времеви условия, са по-големи от други места за работа. 
 
„Необходимостта от защита от злополука, здравните застраховки и прочие са много важни. Работниците трябва да знаят, че има сериозен риск за тях и тяхното здраве и бъдеще. За това смятам, че трябва държавите членки и компетентните органи в тях да информират максимално голям брой работници за това какво означава да си от другата страна на „нерегламентирания труд“, допълни Момчил Неков. 
 
Според него е необходимо да се въведе система за бърза проверка чрез използване на дигиталните възможности. 
 
Той даде пример с Испания, където са въвели система за контрол за секторите портокалови и лозови масиви.  Въз основа на реализирана продукция, те изчисляват за колко време и от колко души може да се набере тази продукция. Ако се окаже, че има разлика между тази референтна база и физически осъщественото, например ако излезе, че един берач набере 3 тона портокали на ден, то значи има неестествен и недеклариран процес. По този начин може да се осъществява ефективен контрол. 
 
„Смятам, че и в България може да се въведе подобна система за контрол - на базата на реализирана продукция, да се въведе формула за пресмятане на необходимия персонал. Ако не са осигурявани и регистрирани толкова работници, това ще означава, че се използва недеклариран труд“, заяви Неков.