Намалението на изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури в България спря, след като през последния месец беше отчетено поскъпване на международните пазари.
 
 
През последната седмица стойностите на хлебната и фуражната пшеница, на ечемика, царевицата и слънчогледа на вътрешния пазар се запазиха на равнищата от април, стана ясно от оперативния анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Хлебното зърно е загубило за година 2.8% от стойността си миналата пролет, като намалението е от 290 лв. на 282 лв./тон.
При фуражната пшеница спадът е от 279 лв. на 270 лв./тон или с 3.2%, а при ечемика - от 269 лв. на 252 лв. или с 6.3%. Изкупните цени на царевицата са се понижили с 4.4% до 283 лв./тон, а на слънчогледа - с близо 16% от 660 лв. на 556 лв./тон.
 
 
Независимо от поевтиняването напшеницата, през тази година площите за реколтиране се увеличават с близо 4% - от 10.964 млн. декара на 11.386 млн. декара. С около 10% е увеличението при маслодайната рапица и ръжта. С близо 11% намаляват площите за реколтиране с ечемик, като според последните оперативни данни те са 947 883 декара.
 
Пазарната конюнктура в комбинация с неподходящите атмосферни условия тази пролет са довели до намаляване на засетите площи с маслодаен слънчоглед с 20.% - от 7.497 млн. декара в началото на май 2017 г. на 5.958 млн. декара сега. При царевицата намалението на площите е с 4% до 3.519 млн. декара. По-значителен е спадът при пролетния ечемик - близо 24% до 22 316 декара, и при овеса - 32% до 64 115 декара.