Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания” в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в интервю за Фермер.БГ относно въвеждането на схема „преразпределително плащане“ като част от директните плащания през 2014 г.Г-жо Благоева, защо през последните дни така усилено се заговори за т.нар. схема за „преразпределително плащане“?
Преразпределителното плащане като схема се появи в проекта на Регламент за директните плащания в началото на 2013 г. като предложение, което влезе трайно в текстовете на официално обнародвания Регламент като отделна схема за подпомагане, която се прилага заедно със СЕПП, както ще се прави в България – наред със зелените плащания и плащанията за младите фермери и малките стопанства – схема от многопластовата система на директните плащания.
В преходния Регламент на ОСП обаче, който урежда преходните правила за 2014 г., беше дадена възможност на държавите-членки да се прилага Схемата за преразпределително плащане още от 2014 г.

Нека обясним какво представлява преразпределителното плащане и какъв е неговият принцип?
Преразпределителното плащане е отделна схема, с която се дава възможност на държавите членки да отделят част от пакета за директните плащания и да го използват за схемата, в която се допълват с допълнително плащане всички земеделски стопани за техните първи до 30 хка.

Тоест независимо от размера си, всяко стопанство ще получи това допълнително плащане?
Точно така. Разбира се, то ще е с най-голяма добавена стойност за по-малките стопанства, защото на практика ще бъдат подпомогнати по-голяма част от хектарите им със завишено плащане. Например, ако имаш стопанство до 30 хка - всички 30 хка ще имат по-високо плащане (плащането по СЕПП+добавката от преразпределителното плащане).
[news]
При 100 хка – първите 30 хка ще имат СЕПП+добавка за преразпределително плащане, а останалите 70 хка ще получат само базовото плащане по СЕПП. Тоест това е схема, която носи най-много полза и добавена стойност на малките стопанства. Избрали сме я, защото МЗХ е заложило като приоритет развитието на по-уязвимите сектори като животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство. Именно тези стопанства попадат в категорията на малките ферми до 30 хка.

Защо, според Вас, се разбуниха духовете сред неправителствения сектор около Наредбата за директните плащания и въвеждането на преразпределително плащане? Има ли основания за притеснение от страна на производителите?
За преразпределително плащане говорим още от началото на 2013 г. и не може да се каже, че темата е нова за земеделската общност. Това, което се случи сега е, че на 14-ти февруари МЗХ публикува за обществено обсъждане Наредбата за директните плащания. С нея се правят промени за новата кампания, която стартира от 1-ви март. В този проект на Наредба беше включено и преразпределителното плащане от 2014 г., а наредбата беше публикува според Закона за администрацията.

Въвеждането на преразпределително плащане ще увеличи ли административната тежест върху земеделските производители?
Не бих казала, че административно тежестта ще е съществена. Преразпределителното плащане ще се появи в заявлението за подпомагане като отделна схема, която да бъде избрана. Няма да е необходимо стопаните да посочват определени парцели, с които кандидатстват по схемата. В момента механизмът на заявяване е такъв, че когато заявяваш схема на площ, ти избираш за кои парцели искаш подпомагане по съответната схема. Тъй като преразпределителното плащане се прилага като добавка към СЕПП, то когато имаш допустими площи за подпомагане по СЕПП, ще получиш добавката автоматично за първите до 30 хка. Ако имаш 20 допустими хектара, помощта се получава за тях, ако са 40 – преразпределителното плащане е за 30 от тях.

Всъщност сумата за преразпределителното плащане се взема от общата сума за директните плащания...?
Точно така – от общия таван за директни плащания се отделя определена част, с която се финансира схемата.

Можем ли на този етап да кажем приблизителна сума, която ще се получи на хектар по преразпределителното плащане или все още е рано?
Това е все още в процес на обсъждане. Рамките, които задава Регламентът, са подпомагане на до 30 хка с до 30% от тавана за директни плащания. Добавката по преразпределителното плащане не може да бъде повече от 65% от плащането по СЕПП. Това са рамките, които дава Регламентът. Оттук насетне предстои финалното решение с колко средства ще се финансира схемата. И това, всъщност, също е обект на общественото обсъждане.

Интервю на София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!