Следващата седмица – между 19 и 23 февруари, в общинските служби „Земеделие“, всички които са допуснали технически грешки в описа на фактурите за купен газьол, ще имат възможност да поправят своите описи, така че да получат подпомагане по схемата за газьола. 
 
 
Това съобщи Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“ в министерството на земеделието, храните и горите по време на Шестата национална среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ. 
 
Ненова отбеляза, че през 2017 г. са разработени и нотифицирани пред Европейската комисия (ЕК) две нови схеми – за хуманно отношение към свине и птици. Като те ще бъдат прилагани за нов 5-годишен период – от 2018 г. до 2022 г. 
 
„Запазили сме само една мярка, всички други ще бъдат нови, като се очаква да бъдат приети до края на този месец от Европейската комисия“, каза Ненова.  
 
Предложените мерки са  за осигуряване на свободната площ;, Подобряване на условията за хуманно отношение по време на транспорт и Намаляване емисиите на амоняк с 30%. 
 
 
Мерките за свинете вече са одобрени от ЕК, като те са:
Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт; Осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа в денонощието и Използване на фуражи, съдържащи диоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. 
 
Иначе прези миналата година е усвоен ресурс от 121 273 914 лв., а утвърденият ресурс за настоящата година е 134 600 000 лв., посочи Ненова. 
 
И той ще бъде разпределен по следния начин:
34 560 000 лв. – доброволно поети ангажименти хуманно отношение птици
4 700 000 лв. – вредители по трайни насаждения
9 000 000 лв. – разходи при отстраняване и унищожаване на умъртвени животни
1 500 000 лв. – участие в изложения
50 000 лв. – инвестиции за изграждане на търговски помещения.