Тазгодишната реколта от пшеница е с изключително високо качество в сравнение с последните 7-8 години. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на Консултативния съвет по зърното. Данните за високото качество бяха потвърдени от зърнопроизводители и хлебопроизводители.

Ангел Вукодинов: Безхаберието на управляващите притиска всички сектори

По оперативни данни производството на пшеница достигна 6,3 млн. тона при реколтирани 12 млн. дка и 525 кг/дка среден добив. Най-високи са добивите в Разград – 661кг/дка, следвани от област Добрич – 648 кг/дка. 

Прибрани са и 616 хил. тона ечемик при среден добив 498 кг/дка от реколтирани 124 000 ха.

При ожънати 30% от засетите площи с царевица към момента средният добив е 477 кг/дка, а при реколтирани 73% от площите със слънчоглед средният добив е 222 кг/дка.

Зърнопроизводителите представиха основните проблеми, пред които са изправени в момента, включително сушата през стопанската година, намножаване на неприятели, високата инфлация и сериозния ръст на цените на производствените ресурси, понижението на изкупните цени заради украинския внос на слънчоглед. 

В същото време предстои изплащане на наеми за земите в размер над 1,5 млрд. лв.

Страната ни вече е поискала от Европейската комисия (ЕК) да приложи извънредни мерки заради смущенията на зърнения пазар вследствие на войната в Украйна. Засилен е и контролът върху внесените партиди зърно.

Министерството на земеделието ще разработи план за борба с неприятелите, който трябва да започне да се прилага напролет.

Министър Явор Гечев предложи да бъде върнат регистрационният режим на складовете. Целта е да се засили контролът върху наличностите и техния произход, както и като мярка срещу сивия сектор. Това предложение беше подкрепено от всички участници в заседанието. 

В срещата се включиха Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, Националният съюз на земеделските кооперации в България, Съюзът на българските мелничари, Националната асоциация на зърнопроизводителите, Съюзът на зърнопроизводителите в България, Асоциацията на търговците на зърно и зърнопродукти, Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи, Асоциацията на земеделските производители в България.