Ще се правят проверки на всички летателни площадки в страната, включително и на използваните в селскостопанската авиация. 
Причините са в зачестилите инциденти с леки въздухоплавателни средства.


Авиокатастрофа при пръскане на лозя край Мъглиж

При последния случай тази седмица опитен пилот загина в катастрофа с делтаплан по време на пръскане на лозя край мъглижкото село Юлиево. 

Министър Росен Желязков е назначил проверка и в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която изпълнява контролни и регулаторни функции, свързани с безопасността на гражданското въздухоплаване.

Ще бъде извърши пълен анализ на нормативната уредба, включително и регулациите за леката авиация. 

За набелязване на допълнителни мерки за подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване министърът поиска среща с директора на Европейската агенция за авиационна безопасност.

С предложения за промени в Закона за гражданското въздухоплаване е предвидено създаването на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.