Дъждовете тази седмица ликвидираха дефицита на влага при есенниците, отбелязва Дукена Жолева, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Силни дъждове бавят есенната сеитба в Европа

Наблюденията на специалистите показват, че наднормените температури и подобрените почвени влагозапаси в края на ноември са удължили вегетацията на есенните посеви, като са осигурени условия за напредък в развитието на късно засетите зимни житни култури. 

Дукена Жолева: „След падналите значителни валежи през изтеклия седемдневен период, на много места в страната над 30-40 mm, а в част от крайните южни райони – над 60 mm, беше преодолян дефицитът на влага при есенните посеви."

През следващата седмица се очаква съществено застудяване, което ще доведе до затихване на вегетационните процеси при есенните посеви. 

До средата на първото десетдневие на декември стойностите на средноденонощните температури в по-голямата част от полските райони на страната няма да надвишават биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури и рапицата.

Изключения ще има в крайните югозападни райони и по Черноморието, където при есенните посеви ще протича забавена вегетация, но промяна във фенологичното състояние на културите не се очаква.

В началото на декември при пшеницата ще се наблюдават различни фазите: поникване, трети лист и фаза братене, предимно при посевите в източните райони на страната.

При рапицата ще бъдат налице фазите 4-5 лист и фаза розетка при посевите в Югоизточна България и на места в Дунавската равнина.

Краят на тази седмица предлага сравнително подходящи условия за приключване на есенното засаждане на овошки.