С 10 млн. лева да бъде увеличен бюджетът на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). От тях 7 млн. лева целево да бъдат заделени за Селскостопанска академия, за да бъде увеличена работната заплата. Това предложи  Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, по време на заседание на Комисията по земеделие в Народното събрание.
 
 
„В сравнение с 2017 г. разходите на МЗХГ ще се увеличат с 4, 5 млн. лева, от които 2 млн. лева за Напоителни системи и 2,5 млн. лева за покриване на минималната работна заплата и за процентния пункт увеличение на осигурителната вноска. Работещите във второстепенните структурни звена на МЗХГ, които взимат минимална работна заплата са над 2 хил. души. Така че тези средства, които се отделят за разходи за персонал не могат да покрият на никого никакво увеличение“, категорична е Василева.
 
По думите й за висококвалифицираните кадри, които работят във всички агенции към МЗХГ не е предвидено никакво увеличение на работната заплата.
 
„След като даваме на голяма част от секторите в икономическите дейности, следва и за тези хора, които обслужват, разполагат и разпределят много средства към земеделските производители, да се даде“, допълни председателят на независимите синдикати в земеделието.
 
Дори предложението да не бъде одобрено, синдикатите имат и друго предложение за набавянето на средствата
 
„Предлагаме от разходите, заложени за МЗХГ, в размер на 210 млн. лева да бъдат разпределени и отделени 10 млн. лева за разходи за персонал. Като отново целево искаме 7 млн. лева да бъдат заделени за ССА“, заключи Василева.