От средата на март 2016г. на пазара в Европа фирма Сева предлага иновационен продукт, предназначен за пресушаване на млекодайните крави. Той предлага изцяло нова концепция, която носи значителни ползи при организацията на работата във фермата, подпомага здравето на млечната жлеза и благосъстоянието на млекодайните крави в периода на пресушаване.

 

Продуктът на Сева е първият и единствен инжективен препарат, улесняващ пресушаването. Еднократно инжектиране е достатъчно да предизвика незабавно прекратяване на млечната секреция, като предотвратява появата на оток на вимето, водещ до болка и дискомфорт, както и случаите на изтичане на мляко, което намалява риска от мастити.

 

Без да е хормонален препарат, действието на продукта на Сева за улесняване на пресушаването се дължи на потискане отделянето на пролактин - хормона отговорен за млечната секреция. Приложен веднага след последното доене, продукта бързо понижава млечната секреция.

 

Проведени бяха много проучвания съвместно с водещи експерти, които доказаха положителните ефекти върху мениджмънта в млечните ферми, запазването здравето на млечната жлеза и благосъстоянието на млекодайните крави чрез прилагането на  новия продукт на Сева:

С 81% намаляват случаите на спонтанно изтичане на мляко при пресушаване.

С 21% намалява риска от поява на нови мастити през сухостойния период.

С 86% намаляват болката и дискомфорта на кравите след пресушаване.

 

С появата на продукта улесняващ пресушаването, експертите в млечният сектор насочват вниманието на ветеринарните лекари и фермерите, към три ключови сфери: управление на работата във фермата, здравето на вимето и хуманното отношение към животните. Този метод позволява да се постигнат ползите от внезапното пресушаване, като същевременно се съхранява здравето на млечната жлеза  и благосъстоянието на животните през критичния период. Намаляват разходите за лекуване на мастити и се  увеличава млеконадоя през следващата лактация.

 

 

Както заяви д-р Алекс Бах: “С времето кравите стават все по-високо продуктивни и това  носи едновременно икономически и физиологични предизвикателства в периода на пресушаване. Отдавна млекопроизводителите търсят начин за понижаване млечната секреция, който да щади здравето и да осигури благосъстоянието на кравите. Досега това се постигаше само частично чрез намаляване на енергийния прием през дажбата и разреждане на издояванията (постепенно пресушаване), което обаче влияе негативно на комфорта на животните и  усложнява работата във фермата, а това коства време, усилия и пари!

 

Появата на решение което намалява рязко млечната секреция при пресушаване без да нарушава здравето на млечната жлеза и комфорта на животните, е очаквана и много нужна иновация за млечното говедовъдство. “

 

Д-р Педро Родригез, главен продуктов мениджър в Сева сподели: “Това е вълнуваща стъпка за компанията. Отдавна ветеринарните лекари и фермерите се борят с негативите по отношение на мениджмънт, здраве на млечната жлеза и благосъстояние при рязко или постепенно пресушаване! Продуктът на Сева напълно променя тази ситуация!”

 

Това е първото от нова група решения,  които позволяват на специалистите работещи в млечното говедовъдство да поемат контрола над периода на пресушаването, давайки възможност да се постигнат максимални продуктивни резултати, чрез внезапното пресушаване без компромиси със здравето и благосъстоянието на животните.  Сева с радост представя на млекопроизводителите един по-добър начин за управление на сухостойния период който ще донесе по-висока рентабилност на производството в тези трудни времена!“

 

Пресушаването не е края на настоящата лактация а началото на следващата! Всичко което правим с животните при пресушаване се отразява силно на млекодобива в следващата лактация!

 

Ако искате да пресушавате вашите животни по най-добрия и икономически ефективен начин, моля свържете се с вашия ветеринарен лекар или с екипа на Сева!

 

За контакт с екипа на Сева България: имейл: [email protected]; телефони: 02/963 13 77 и 02/963 42 75, интернет сайт: www.ceva.bg; Специалисти по преживни животни: д-р Божидар Иванов – 0888257420 и д-р Красимир Колев - 0884541787