Семинар за овощари ще се състои в град Айтос, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Бургас, и Областна дирекция по безопасност на храните.

Важните срокове през юли

Информационното събитие на тема "Интегрирано управление на вредителите в трайни насаждения“ ще се проведе на 7 юли (четвъртък), от 10:00 часа, в малката зала на община Айтос.

Участниците ще се запознаят с интегрираното управление на вредителите при череши и сливи, както и с регистрацията в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД) на БАБХ.

Друг акцент в семинара е предоставянето на подробна информация за регистрацията по фитосанитарен контрол, водене на дневници по растителна защита и други.

Във втората част на събитието присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Програма и покана за събитието може да видите тук.