Министерството на земеделието и храните (МЗХ) отправи покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕС) 737/2013 на Комисията, Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти.

 

Сдружения на производители или на производители и търговци, които са представителни по отношение на производството или на производството и предлагането на пазара на земеделски и хранителни продукти, могат да подават промоционални програми за дейности по предоставяне на информация за и промоция на земеделски и хранителни продукти, посочват от МЗХ.

 

Предложенията за промоционални програми се подават в МЗХ в срок до 15 април 2014 г. Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МЗХ: www.mzh.government.bg.

Документацията може да бъде получена и чрез писмено поискване:
1. подадено на гише „Деловодство” в приемната на МЗХ - гр. София, бул. Христо Ботев № 55, или
2. изпратено на факс (02) 981 43 52.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!