Върховният административен съд (ВАС) потвърди наложената от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) принудителна административна мярка, с която през октомври миналата година беше спряна дейността на Централата за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса в село Труд, област Пловдив, съобщават от ековедомството,

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на служебния министър и екипа му?

С окончателното си решение ВАС отменя решението на Административен съд – Пазарджик и отхвърля жалбата на дружеството срещу наложената мярка. Тя бе наложена с цел предотвратяване на увреждане на човешкото здраве поради разпространението на миризми от дейността на предприятието.

Най-тежката административна мярка и регистрираните вредни ефекти предизвикаха широк обществен отзвук, а срокът й на действие продължава да е до доказване на безопасни процеси на производство от страна на биоцентралата.

Необходимо е дружеството да предприеме мерки да не бъдат допускани при никакви обстоятелства миризми и газови емисии от процесите на съхранение на суровини и течна фракция от ферментационния продукт, подчертават от МОСВ. За възвръщане на дейността също е нужно потвърждение от министъра на здравеопазването, че липсва опасност за здравето на хората.