На 12 април 2018 г. ще се проведе отчетно-изборно събрание на Съюзът на птицевъдите в България, съобщиха от организацията. 
 
Събранието ще се проведе от 10:00 ч.  в зала „Света София" на  хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, в гр. София. 
В дневния ред на форума е записано, че ще се проведе отчет на дейността на съюза за периода 2015 – 2017 г.
 
Контролният съвет ще изнесе доклад за миналата година, а също така ще се гласува и бюджета на организацията за настоящата година. 
От съюза посочват, че при липса на кворум, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.