Екоинспекцията в Русе санкционира двама земеделски производители от Алфатар за неправомерно разораване на пасища в границите на защитената зона НАТУРА 2000. До санкцията се е стигнало след като гражданин, наел въпросните пасища, за да ги използва по предназначение, подал сигнал в Екоинспекцията. 
 
Проверката установила, че двамата производители самоволно са разорали и засели със земеделски култури три поземлени имота в защитената зона "Хърсовска река” от НАТУРА 2000. Съгласно екологичното законодателство, тези терени могат да се използват само за паша без да се променя предназначението им. В района досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената книга на България.
 
Със заповед на директора на русенската екоинспекция на двамата нарушители е наложена принудителна административна мярка, с която те се задължават да възстановят естественото състояние на пасищата. Повторна проверка е установила, че единият от нарушителите е изпълнил предписанието. Другият обаче не се е съобразил изцяло и отново ще бъде назакан, съобщава БНР.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!