Все по-разпространено у нас става заболяването мана по слънчогледа. През последните дни проявата на болестта е забелязана около Русе, Силистра, Добри, Стара Загора и Ямбол. Голяма част от фермерите вече разораха слънчогледовите си полета.
 
 

Как се появява болестта?

Маната по слънчогледа се причинява от патогена Plasmopara helianthi. Тя е една от икономически важните болести за културата. 
 
Заболяването се развива в две форми – системна и локална. 
 
Системната форма е по-често срещана. При благоприятни условия за развитие е в състояние да редуцира много сериозно добивите. Първи симптоми на болеста е възможно да се наблюдават в фаза втора двойка същински листа (BBCH -14). По най-долните листа се забелязва бледожълтозелени петна (от горната страна на листа) от дръжката към върха на листната петура. 
 
 
От долната страна се образува плътен бял налеп. Заразените растения изостават в растежа си спрямо останалите растения на полето. Листата им стоят гъсто разположени. Питите са много дребни и стерилни. 
 
При локалната форма на заболяването – от горната страна се образуват ъгловати петна, разпръснати по целия лист. От долната страна се появява бял налеп.
 

Условия за развитието на болестта

Благоприятни условия за развитието на болестта са температури между 15-18 градуса, съчетано с обилна влага. Тази година метеорологичната обстановка приветстваше появата на патогена. Ранната сеитба, ниската почвена температура, престояването на семената в почвата по-дълго време от обикновенно също отслабиха естествения имунитет на растенията и намалиха действието на обеззаразителя. Расите на патогена също се развиват и стават все по-опасни.
 
 

Как да се справим с маната?

За съжаление, все още, няма регистриран продукт за вегетационно третиране при симптоми на болестта. Към момента единствените начини за борба са използване на устойчиви сортове и хибриди, 7-8 годишен сеитбооборот с житни култури. Това се налага поради дълги жизнен цикъл на патогена.