Румънският кооператив Tara Mea съобщи плановете си за създаването на кланица и предприятие за преработка на агнешко месо. Реализацията им ще изисква инвестиции в размер на около 6 млн. евро, информира Meatinfo.

Австралия променя стандарта за агнешно месо


Очаква се проектът да увеличи достъпността на агнешкото месо румънско производство на вътрешния пазар. В рамките му кооперативът е подписал споразумения с федерации на селекционери и асоциации на пастири, които съвместно ще произвеждат около 95% от общото производство на агнешко месо в Румъния.

Флорин Буркулеску, президент на румънския кооператив, казва, че разширяването на асортимента от продукция на Tara Mea с продукти от агнешко и овче месо налага строителството на кланица, предназначена конкретно за овце. В проекта е отчетен и фактът, че търсенето на такова месо на румънския пазар е ниско.

В момента кооперативът отглежда основно свине. Новата кланица ще бъде снабдена с оборудване, което ще позволи да се постигне производствена мощност около 50 тона агнешко месо дневно. Така ще бъде подсигурен вътрешният пазар.

Tara Mea включва около 800 фермери, работещи в свиневъдството, птицевъдството и овцевъдството, а също така в преработката на млечни продукти и отглеждането на зеленчуци. Съгласно данни, публикувани от кооператива, в обектите, влизащи в него, работят около 4000 души.