Продукцията от маслодаен слънчоглед  по окончателни данни от оперативния анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) възлиза на 1 840,5 хил. тона, а тази от царевица за зърно – на 2 315,4 хил. тона.

На борсата: Множество сделки за пшеница до склад на купувача на 315.00 лв./т

Това е съответно с 8,2% и с 4,1% повече спрямо окончателните оперативни данни за предходната година, отчетени към  8 декември 2016 г. Тогава реколтата от двете култури е била прибрана  100 процента.

При слънчогледа увеличението се дължи основно на нарастване на реколтираните площи, а при царевицата – на повишение на средния добив, отчитат от агроведомството.