Референтната дата - 28 февруари 2009 г. остава като изизскване за получаване на субсидии за говеда и през 2015 година, става ясно от публикувания за обсъждане проект на Наредба за прилагане на схемите за директни плащания.
 
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, ще имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и продължават да извършват земеделска дейност.
[news]
Земеделският стопанин продължава да извърша земеделска дейност когато е регистриран по реда на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или е собственик на животно, животновъден обект, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ.
 
Според проекта на Наредба помощта по схемата за преходна национална помощ за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г.
 
В проекта е посочено още, че наследниците на починали земеделски стопани имат право на помощта. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!