Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Там се създава нова структура, която ще отговаря за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

ДФЗ: Сайтът на Фонда не е хакнат, имаше технически проблем

Поради приключили ангажименти по програма САПАРД съответната дирекция се закрива. Прецизират се и функциите на дирекциите „Вътрешен одит“, „Противодействие на измамите”, „Обществени поръчки“, „Правна” и на Инспектората.

Има промени и в структурата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). Увеличават се щатните бройки в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти”. Мотивът е, че са необходими допълнителни експерти оценители за продукти за растителна защита и активни вещества.

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” също се отварят две допълнителни щатни позиции. Идеята е да се намали рискът от изоставане при изпълнението на основната функция на Агенцията като сертифициращ орган.