Ръст на обработваемите площи у нас, съобщи БНР.

 
 
В момента обработваемите площи са на ниво от 37-38 млн. дка, като очакванията на специалистите са, че те могат да достигат до 44 млн. дка.
 
"През последните години се наблюдава ръст между 5 и 10% на пазара на земя, но няма нищо, което да действа стресиращо", коментира Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). 
 
По думите на Стайков през последните години има силно търсене на земи с лавандулови насаждения, предлагането на тези масиви обаче, е много ниско.
 
„Добруджа и Силистра, като региони, са с най-масовите сделки за земя. Цените за декар варират от 1500 до 2000 лв. За останалата част на Северна България цените са 1000-1200 лв. на декар. Най-ниски са цените за парче земя в района на Странджа-Сакар и Хасково, само 300-400 лв.“, обясни председателят на БАСЗЗ.