Според новите регулации за управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата, които влязоха в сила на 24 декември 2018 г., страните-членки са длъжни да съставят 10-годишен национален план за енергетиката и климата (NECP) за периода от 2021 до 2030 г. През юли 2019 г. Европейската комисия публикува оценката си за тези планове, се казва на официалната страница на Комисията.

Иновации: Ето как да отключим потенциала на сектор Селско стопанство

Финалните проекти трябва да бъдат подадени от страните-членки до края на 2019 г. С оглед наближаването на крайния срок представители на всяка страна и експерти от Иновационния фонд се събраха за първи път на 16 септември. Целта бе да се формулират начините за по-добро интегриране на изследвания, иновации и конкурентоспособност в националните планове за енергетика и климат с оглед идентифицирането на:


- технологиите, които трябва в бъдеще да бъдат развивани и финансирани, и
- механизмите за коопериране и координиране, които стимулират национални усилия.

 

Земеделието също е застъпно. Страните-членки използваха Плана за стратегически енергийни технологии (SET-Plan), за да идентифицират общите приоритети и да разработят 14 плана за изпълнение на различни технологии със съгласувани цели за постигане. Изготвянето на Националния план за енергетика и климат е възможност да се оценят усилията и да се пренесат на национално ниво. Изменението на климата играе особена роля и за процесите в сектор "Селско стопанство".

Програмата „Хоризонт 2020“ изигра ключова роля за кооперирането между страните-членки по отношение на приоритетите за иновации и изследвания. Бъдещата програма „Хоризонт Европа“ ще продължи да подкрепя тези усилия.

Паралелно ЕС създаде една от най-големите в света програми за финансиране на иновативни нисковъглеродни технологии, Иновационния фонд, който се фокусира върху енергийно интензивните индустрии, улавянето и утилизацията на въглерода, улавянето и съхранението на въглерода и производството на възобновяема енергия.

Срещата през изминалата седмица завърши с единодушието на страните-членки, че те ще финализират своите планове, взимайки предвид обратната връзка от ЕК и изводите от проведената дискусия. Те също така приветстваха предложението на Комисията да бъде организирана нова среща. На нея ще продължи обсъждането на начините за постигане на целите до 2030 г., работата по Плана за стратегически енергийни технологии и бъдещата програма „Хоризонт Европа“.