Птицеферма в русенското село Ветово бе поредната спирка на ученици от професионална гимназия по селското стопанство в рамките на кампанията „Супер фермер“. Тя се организира съвместно от министерствата на земеделието и на образованието.

„Супер фермер“: Започва конкурсът „Моето стопанство“

Стопанството е модернизирано със средства по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Инвестиция е за изграждане на нова птицеферма за угояване на бройлери, а стойността на субсидията е в размер на 1 387 686 лв.

Още по на север, почти на границата с Румъния, ученици посетиха животновъдно стопанство в силистренското село Попрусаново. Собственикът е бенефициент отново по подмярка 4.1. 

Неговата инвестиция е за технологична модернизация на кравеферма, като е закупена специализирана селскостопанска техника – трактор, сеялки. Стойността на получената субсидия е 189 254 лв.

Собствениците и на двете стопанства запознаха учениците с основните дейности по отглеждане на животните, оборудването на обекта и начина на използване на земеделските машини.

Инициативата на има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса.