Вие сте млад човек и още ходите на училище, но вече имате идея каква искате да бъде вашата ферма.

„Супер фермер“: Как се работи в модернизирана овцеферма?

За тези младежи министерствата на земеделието и на образованието организират конкурса „Моето стопанство“ в рамките на кампанията „Супер фермер“.

„До 31 март 2020 г. учениците, обучаващи се по специалности от професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от XI и XII клас, могат да представят своите идеи за стартиране на бизнес в областта на земеделието – в конкурса „Моето стопанство“, съобщи Министерство на земеделието.

Целта на кампанията „Супер фермер“ е да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да направи връзка между учениците и бизнеса.

В конкурса може да участва всеки, който предстои да завърши професионално образование от професионалното направление „Растениевъдство и животновъдство“. 

Ученикът трябва да попълни заявление с паспортни данни и кратко описание на идеята за ферма. Текстът не бива да бъде повече от три страници. 

За победителите в конкурса са предвидени награди. В журито ще участват представители от Селскостопанска академия, Националната служба за съвети в земеделието, Министерство на образованието и науката и външен експерт.

Ето по какви критерии ще се оценяват идеите:

- Избор на тема на идейния проект и формулиране на идеята;

- Обосновка на идеята, която включва: актуалност и реалистичност на идеята - проучване/анализ на пазара във връзка с реализацията на проектната идея;

- Внедряване и използване на иновации - какви иновации, обосновка за новостите, както и с какво биха допринесли за конкурентността и налагането на идеята на пазара на труда;

- Използване или въвеждане на дейности и методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните – реализирането на идеята какви методи за опазване на околната среда въвежда, пряк ефект - с обосновка, ефект за хуманното отношение към животните;

- Социален ефект: разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания - колко работни места ще бъдат разкрити, какви хора ще бъдат привлечи за реализирането на проектното предложение, с приложена аргументация.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 31 март на e-mail: [email protected]

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в края на кампанията.

В първия етап на кампания участваха повече от 330 ученици от 20 професионални гимназии. Те посетиха стопанствата на 25 бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), от 13 области на страната - Велико Търново, Благоевград, Бургас, Добрич, Русе, Разград, Варна, Плевен, Силистра, Стара Загора, Ловеч, Търговище и Хасково. 

Вторият етап на кампанията с посещения на ферми, финансирани по ПРСР, ще бъде от края на февруари до април 2020 г.

Повече информация за кампанията и конкурса вижте ТУК.