Нова инвестиционна мярка в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще обедини настоящите мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 за преработката на земеделски продукти и 125 за инфраструктура в земеделските стопанства. Новата комплексна мярка ще обединява трите вида инвестиции. това каза по време на информационен семинар за новата ПРСР във Велико Търново Деян Дончев от Областната служба за съвети в земеделието.
[news]
Подпомагането ще бъде 40% за по-голямата част от стопанствата и 50% за слаборазвитите райони – планински райони и необлагодетелствани райони , където условията са неблагоприятни за селскостопанска дейност. Подпомагането обаче може да се повиши с още 20% над тези 40% или 50% за млади фермери или за комплексни инвестиции, които се изпълняват с един проект.

В ПРСР 2014-2020 ще се подпомагат и групите производители. Това са организации на регистрирани земеделски производители, които се създават като  Дружество с ограничена отговорност , Събирателно дружество или Кооператив по закона за кооперациите. Тези групи се подпомагат с определен процент от оборота, който са реализирали в рамките на 5 години за подпомагане на дейността им.

В новата ПРСР отново ще има и мярка Агроекология. В отделна мярка обаче ще бъде биологичното производство. Тя ще подпомага биоземеделието и биологичното животновъдство.

В Програмата са заложени и специални плащания за хуманно отглеждане на животните. Това е подпомагане за прилагането на различни стандарти за хуманно отношение към животните в стопанството.

Гледайте повече във видеото:

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!