Работим по програма за прекатегоризация на млечните ферми, добиващи неотговарящо на европейските изисквания мляко. Съгласно програмата е необходимо да бъдат проверени всички ферми в Плевенска областт от трета категория за периода до 15 септември. Целта на проверките, които извършваме е да се констатира в какво състояние са тези животновъдни обекти, каза за Фермер.БГ д-р Иван Йорданов, директор на Областната дирекция по безопасност на храните в Плевен.

 

 

Д-р Йорданов обясни, че в случаите когато експерти от дирекцията установят, че фермата е готова за прекатегоризация, животновъдите започват процедура по прекатегоризация на фермата. Когато има несъответствия се издава предписание с по-къс срок за реализация. Тоест, до края на годината животновъдите трябва да постигнат изискуемите критерии и след изследване на млечни проби от фермите и при добри резултати те имат право от началото на 2014 година да излязат на пазара с мляко, което ще отговаря на изискванията на европейския регламент.

 


А когато фермерът откаже да влезе в процедура за прекатегоризация се съставя протокол, в който изрично се записва, че след 1 януари 2014 година този фермер няма право да продава сурово мляко на млекопреработвателните предприятия.
Според регистъра на фермите за производство на краве мляко от трета група на територията на Плевенска област към момента има 1 005 ферми. В региона фермите втора категория са само пет.

 


Д-р Йорданов припомни, че регистърът е изготвен на база данни от информационната система на МЗХ и на база на Наредба 4за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!