Започват специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл), чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2020, информират от земеделското министерство.

Васил Грудев: Мониторингова система на площите тръгва тестово догодина

Предвижда се проверките да приключат до 2 октомври. От събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофотокарта от новото самолетно/сателитно заснемане ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2020 г.

Целта е да се установи дали площите във ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. 

„За втора поредна година на завишен контрол подлежат ФБл, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок, припомнят от ведомството.

Теренните проверки ще се организират по места  от Областните дирекции „Земеделие”.

По закон проверките могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще се публикуват на интернет страниците на съответната ОДЗ, както и на информационните табла в областните и общинските служби по земеделие.